Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Nabídka kurzů > Služby > Strategie nákupu

Spolupráce v oblasti strategického nákupu

V oblasti strategického nákupu pomáháme klientům od základních úkonů, jako jsou nastavování analýz a schvalovacích procesů, až například po proniknutí na zahraniční trh. Nejčastěji spolupracujeme na společné tvorbě KPI, na zavedení skupin zboží a jejich analýze, nebo třeba na definování klíčových a rizikových dodavatelů. Snažíme se také vypozorovat nejčastější reklamace a navrhneme nápravná opatření.

Co nabízíme a jak pracujeme?

 • Vypracujeme nákupní controlling. Jedině vnesením světla do vašich nákupů můžete nastavit další směr vývoje a prosadit své plány a cíle
 • Zanalyzujeme dodavatele, definujeme rizika a vyhodnotíme strategické obchodní partnery
 • Zhodnotíme procesy v oddělení nákupu. Naším cílem není jen redukce vstupních nákladů díky levnějším nákupům, nýbrž zefektivnění celého procesu a úspora nejen peněz, ale i času vašich zaměstnanců
 • Nastavíme KPI, díky kterým budete schopni sami dále sledovat plnění nastavených cílů
 • Na vaši žádost provedeme školení nákupčích a vedoucích nákupu tak, aby mohli vaši zaměstnanci nově získané kompetence rychle převzít do své denní praxe
 • Zhodnotíme způsob řešení reklamací s dodavateli

Co získáte?

 • Transparentní systém, kde se nic neschová
 • Optimalizovaný chod oddělení a kvalitnější nákupní procesy
 • Nové a efektivní nástroje pro odhalení a odstranění rizik dodavatelů
 • Komplexní školení nákupních dovedností a obchodního vyjednávání, které kombinuje poradenství, coaching a školení dle konkrétních požadavků
 • Jednoduché a intuitivní nástroje pro různé analýzy
 • Přehled o nejčastějších příčinách reklamací na dodavatele, jejich typu a způsob, jak s reklamacemi dále pracovat, aby nedocházelo k jejich opakování